Vilkår & betingelser

Kretaforum.dk er forpligtet til at respektere og beskytte dine personoplysninger, når du er oprettet som bruger.

Når du er oprettet som bruger på Kretaforum.dk kan der være vilkår og betingelser der gælder for behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger:

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering på Kretaforum.dk 

Personoplysninger bruges til at få større kendskab til brugere af hjemmesiden.
Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet, det betyder at der kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger der kan henføres til dig.
Såfremt det viser sig at de oplysninger eller data der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Oplysninger, som vi indsamler

Kretaforum.dk kan indsamle og behandle oplysninger om dig, såsom:
Oplysninger, som du kan indsende når du registrerer dig som bruger på Kretaforum.dk eller tilmelder dig vores nyhedsmail (data på nyhedsmail behandles af mailchimp.com)
Oplysninger om dine besøg på Kretaforum.dk, oplysninger om de debatindlæg som du deltager i når du bruger forummet der stilles til rådighed af Kretaforum.dk

Opdatering af dine oplysninger

Når du indsender oplysninger til Kretaforum.dk bør du tilstræbe at sådanne oplysninger er nøjagtige, og fortælle os hvis sådanne oplysninger ændrer sig således at vi ikke har unøjagtige oplysninger om dig.
Som registreret bruger på Kretaforum kan du til enhver tid gennemgå og opdatere dine personoplysninger ved at logge ind på din konto.

Vidergivelser af dine oplysninger

Som regel vil vi ikke videregive dine personoplysninger uden for Kretaforum.dk, dog kan polititet ved dommerkendelse få ret til dine oplysninger.

Hvor længe vil Kretaforum.dk opbevare mine oplysninger?

Kretaforum.dk opbevarer dine oplysninger så længe som nødvendigt til den aktivitet, som oplysningerne blev indsendt til.
Hvis du ønsker at blive slettet som bruger bliver dine personoplysninger automatisk slettet,  sletning af din konto sker automatisk via dette Link
Oplysninger, der tilvejebringes via webformularer, opbevares og bruges i en periode på 12 måneder slettes derefter.

Dine rettigheder

I henhold til forordningen har du ret til at anmode om detaljer om eventuelle oplysninger, der haves om dig, og i nogle tilfælde kan du også anmode om sletning af personoplysninger.
Skulle du anmode om adgang til eventuelle oplysninger, der haves om dig vil Kretaforum.dk behandle en sådan anmodning i overensstemmelse med forordningen som fra tid til anden kan ændres, varieres eller suppleres.
For at sikre at enhver sådan anmodning er ægte, og at vi ikke videregiver personoplysninger til andre end den registrerede sker anmodning om de oplysninger vi har om dig eller sletning af din konto automatisk via dette Link

Kretaforum.dk
Præstevangen 26
4230 Skælskør